Erosjonssikring og spillvann Hasselvika

46d28548d94278ae88a39d668422ad

Erosjonssikring og spillvann Hasselvika

Oppdragsgiver: Indrefosen Kommune

Beskrivelse: Etablere erosjonssikring, mot fylling og tørrmur langs sjøkanten. Etablere nytt spillvannsystem og fiber langs med sjøfronten i Hasselvika.

 • Grøftegraving
 • Rørlegging
 • Muring
 • Mot fylling i sjø

Utført: 15.04.2020-20.11.2020

Les mer

Reitan Næringspark

Reitan Næringspark

Oppstart: 2015

Byggherre: Reitan Næringspark AS

Beskrivelse: Opparbeidelse av industritomt. Innenfor området tillates lettere industri, produksjon, håndverk, verksted, lager, kontor, entreprenør og transportvirksomhet. Totalt ca. 40 000 kvm med næringstomter.

 • Grunnarbeid 

 • Massetransport 

 • Boring og sprengnings arbeid 

 • Opparbeidelse av vei og VA anlegg 

 

Les mer

Kosmos Barnehage

Kosmos Barnehage

Petter Bakøy AS

Oppstart: Januar 2020

Byggherre: Ørland kommune

Beskrivelse: Ny barnehage i Bjugn (Kottengsveien 50). Bygget er planlagt med 6 avdelinger for 120 barn. Grunnarbeid og utomhusanlegg arbeid for Petter Bakøy AS.

 • Skogrydding

 • Massetransport

 • Grunnarbeid

 • Sprengningsarbeid

 • Asfaltering og oppmerking av uteområder og parkeringsareal

 • Opparbeidelser av utomhus område inkludert lekestativer, sykkelstativer, vannlekebord, benker og bord

 • Trekkrør/kabel til gatelys

 • Levering og montering av renovasjonsbrønner

 • Opparbeidelse av vann og VA- anlegg

Les mer