Erosjonssikring og spillvann Hasselvika

46d28548d94278ae88a39d668422ad

Erosjonssikring og spillvann Hasselvika

Oppdragsgiver: Indrefosen Kommune

Beskrivelse: Etablere erosjonssikring, mot fylling og tørrmur langs sjøkanten. Etablere nytt spillvannsystem og fiber langs med sjøfronten i Hasselvika.

  • Grøftegraving
  • Rørlegging
  • Muring
  • Mot fylling i sjø

Utført: 15.04.2020-20.11.2020