Harbaksfjellet vindmøllepark

Harbaksfjellet vindmøllepark

Johs J. Syltern AS

Oppstart: Mai 2018

Byggherre: Fosen Vind DA

Beskrivelse: Infrastruktur for 126 MW vindpark i Åfjord kommune. Ca. 20 km veger med kabler, 30 turbinfundamenter og kranplasser for Johs. J. Syltern AS.

 

  • Boring og sprengning av veier, oppstillingsplasser, sidetak og fundament
  • Grøftespregning

  • Stagboring

  • Gravearbeid