Kosmos Barnehage

Kosmos Barnehage

Petter Bakøy AS

Oppstart: Januar 2020

Byggherre: Ørland kommune

Beskrivelse: Ny barnehage på Bjugn (Kottengsveien 50). Bygget er planlagt med 6 avdelinger, tilsammen til 120 barn. Grunnarbeid og utomhusanlegg arbeid for Peter Bakøy AS.

Arbeids art: Grunnarbeid, sprengning, massetransport, vann- og avløpsanlegg og utomhusanlegg

  • Skogrydding

  • Massetransport

  • Grunnarbeid

  • Sprengningsarbeid

  • Asfaltering og oppmerking av uteområder og parkeringsareal

  • Opparbeidelser av utomhus område inkludert lekestativer, sykkelstativer, vannlekebord, benker og bord

  • Trekkrør/kabel til gatelys

  • Levering og montering av renovasjonsbrønner

  • Opparbeidelse av vann og VA- anlegg