Gartnesodden

Gartnesodden

Johs J. Syltern AS

Oppstart: November 2018

Byggherre: Statens Vegvesen Region Midt

Beskrivelse: Sprengningsarbeid i forbindelse med bygging av ny vei for Johs. J. Syltern AS.

I forbindelse med bygging av vindmølleparken på Harbakfjellet i Åfjord kommune, har Statkraft, v/Fosen Vind DA, behov for spesialtransport langs fylkesveg 723. Ved Gartnesodden skal vegen skal flyttes lengre inn i selve Gartnesklumpen og samtidig senkes over en strekning på ca. 350 meter.

  • Gravearbeid

  • Boring og Sprengning