Kvenndalsfjellet vindmøllepark

Kvenndalsfjellet vindmøllepark

Johs J. Syltern AS

Oppstart: Mai 2018

Byggherre: Fosen Vind DA

Beskrivelse: Infrastruktur for 113 MW vindpark i Åfjord kommune. Cirka 20 km veger med kabler, 27 turbinfundamenter og kranplasser for Johs. J. Syltern AS.

  • Boring og sprengning av veier, oppstillingsplasser, sidetak og fundament

  • Grøftesprengning

  • Stagboring

  • Gravearbeid