Ørland Sparebank Arena

Ørland Sparebank Arena

Oppstart: Juni 2017

Byggherre: Ørland kommune

Beskrivelse: Ny idrettshall på Brekstad. Flerbrukshallen er på totalt 7100 kvadratmeter og huser følgende fasiliteter: tre spilleflater tilpasset ulike typer idrett, to 60 meters løpebaner, to mindre treningsrom, spinning sal, styrkerom på ca. 250 kvadratmeter, klatretårn, to squashrom, golfsimulatorrom og vrimleareal. I tillegg blir det møtelokaler, garderober og en utleiedel.

  • Grunnarbeid 

  • Massetransport 

  • Drenerings arbeid 

  • Fundamentering utomhus 

  • Opparbeidelse av vei og VA anlegg 

  • Graving og legging av trekkerør 

  • Betongarbeid

  • Asfalterings arbeider