Sørmarkfjellet vindmøllepark

Sørmarkfjellet vindmøllepark

Veidekke Entreprenør AS

Oppstart: April 2019

Byggherre: TrønderEnergi AS

Beskrivelse: Infrastruktur for 130,2 MW vindpark i Osen og Flatanger kommune. Ca. 22 km veger med kabler, 31 turbinfundamenter for Veidekke Entreprenør AS.

  • Boring og sprengning av veier, oppstillingsplasser, sidetak og fundament

  • Grøftesprengning

  • Stagboring

  • Gravearbeid