Reitan Næringspark

Reitan Næringspark

Oppstart: 2015

Byggherre: Reitan Næringspark AS

Beskrivelse: Opparbeidelse av industritomt. Innenfor området tillates lettere industri, produksjon, håndverk, verksted, lager, kontor, entreprenør og transportvirksomhet. Totalt ca. 40 000 kvm med næringstomter.

  • Grunnarbeid 

  • Massetransport 

  • Boring og sprengnings arbeid 

  • Opparbeidelse av vei og VA anlegg 

 

Les mer