Ryssdalen Herfjord

kart

Fylkesvei 723 Ryssdalen- Herfjord

Johs.J.Syltern AS

Oppstart: November 2017

Byggherre: Statens vegvesen Region Midt

Beskrivelse: Sprengningsarbeid i forbindelse med bygging av ca. 4,2 km vei inkludert to tunneler for Johs. J. Syltern AS.

 • Sprengning med/uten kontur

 • Utvidelse for kummer

Les mer

Harbaksfjellet vindmøllepark

Harbaksfjellet vindmøllepark

Johs J. Syltern AS

Oppstart: Mai 2018

Byggherre: Fosen Vind DA

Beskrivelse: Infrastruktur for 126 MW vindpark i Åfjord kommune. Ca. 20 km veger med kabler, 30 turbinfundamenter og kranplasser for Johs. J. Syltern AS.

 

 • Boring og sprengning av veier, oppstillingsplasser, sidetak og fundament
 • Grøftespregning

 • Stagboring

 • Gravearbeid

Les mer

Gartnesodden

Gartnesodden

Johs J. Syltern AS

Oppstart: November 2018

Byggherre: Statens Vegvesen Region Midt

Beskrivelse: Sprengningsarbeid i forbindelse med bygging av ny vei for Johs. J. Syltern AS.

I forbindelse med bygging av vindmølleparken på Harbakfjellet i Åfjord kommune, har Statkraft, v/Fosen Vind DA, behov for spesialtransport langs fylkesveg 723. Ved Gartnesodden skal vegen skal flyttes lengre inn i selve Gartnesklumpen og samtidig senkes over en strekning på ca. 350 meter.

 • Gravearbeid

 • Boring og Sprengning

Les mer

Ørland Sparebank Arena

Ørland Sparebank Arena

Oppstart: Juni 2017

Byggherre: Ørland kommune

Beskrivelse: Ny idrettshall på Brekstad. Flerbrukshallen er på totalt 7100 kvadratmeter og huser følgende fasiliteter: tre spilleflater tilpasset ulike typer idrett, to 60 meters løpebaner, to mindre treningsrom, spinning sal, styrkerom på ca. 250 kvadratmeter, klatretårn, to squashrom, golfsimulatorrom og vrimleareal. I tillegg blir det møtelokaler, garderober og en utleiedel.

 • Grunnarbeid 

 • Massetransport 

 • Drenerings arbeid 

 • Fundamentering utomhus 

 • Opparbeidelse av vei og VA anlegg 

 • Graving og legging av trekkerør 

 • Betongarbeid

 • Asfalterings arbeider 

Les mer

Brekstad barneskole

Brekstad barneskole

Oppstart: Juli 2018

Byggherre: Ørland kommune

Beskrivelse: Ny barneskole på Brekstad. Den nye skolen på Brekstad er prosjektert for ca. 280 elever og blir liggende i nær tilknytning til Ørlandshallen, Ørland Sparebank Arena, Ørland Ungdomsskole og idrettsanleggene på Brekstad, samt med gangavstand fra de fleste boligområdene på Brekstad.

Prosjektet utgjør et areal på 4 200 kvadratmeter.

 • Gravearbeid 

 • Massetransport 

 • Trekkrør til gatelys 

 • Legging av kantstein og storgatestein 

 • Levering og montering av lekeplasser med støtdempende materialer 

 • Levering og montering utendørs utstyr (fotballbane, basketballbane og lekeapparater og sykkelstativ) 

 • Etableringsskjøtsel av plen-, busk- og tre areal 

Les mer

Sørmarkfjellet vindmøllepark

Sørmarkfjellet vindmøllepark

Veidekke Entreprenør AS

Oppstart: April 2019

Byggherre: TrønderEnergi AS

Beskrivelse: Infrastruktur for 130,2 MW vindpark i Osen og Flatanger kommune. Ca. 22 km veger med kabler, 31 turbinfundamenter for Veidekke Entreprenør AS.

 • Boring og sprengning av veier, oppstillingsplasser, sidetak og fundament

 • Grøftesprengning

 • Stagboring

 • Gravearbeid

Les mer

Kvenndalsfjellet vindmøllepark

Kvenndalsfjellet vindmøllepark

Johs J. Syltern AS

Oppstart: Mai 2018

Byggherre: Fosen Vind DA

Beskrivelse: Infrastruktur for 113 MW vindpark i Åfjord kommune. Cirka 20 km veger med kabler, 27 turbinfundamenter og kranplasser for Johs. J. Syltern AS.

 • Boring og sprengning av veier, oppstillingsplasser, sidetak og fundament

 • Grøftesprengning

 • Stagboring

 • Gravearbeid

Les mer